ஞாயிறு, அக்டோபர் 31, 2010

Next Devakottai Meeting
Dear Devakottai Friend’s….
Welcome to Great of Devakottai Next Meeting in Dubai.
Just, off Kilometer from Bur Dubai Bus Station to Greek Park near Temple & Dubai Museum.

How Coming this Place ?

Follow this Video Clip

video
Video
OK I am Coming Sure, But When ?
Just Wait I Will Call You Sooooon….

ஞாயிறு, அக்டோபர் 10, 2010

ขึ้นมาตรง หน้า


கவிதை, இதை எழுதுவதும், பிறர் கவிதைகளை ரசிப்பதும், ஒருசுகமான அனுபவம். நான் ரசித்த என்னைமெய் சிலிர்க்கவைத்த ஒரு தாய்லாந்து நாட்டுக்கவிதை.

ขึ้นมาตรง หน้าตรง หายใจออก


ท่าที่1 นั่งหลังตรงบนเก้าอี้ ปล่อยขาทํามุม องศากับพื้น ตาม
สบาย จากนั้นพยายามกางขาออกให้กว้างมากที่สุด เท่าที่จะทําได้
หมุนบั้นเอวจากซ้ายไปขวา แล้วสลับหมุนจากขวาไปซ้าย
ท่านี้คือ''ท่าแมว''ในการฝึกโยคะนั่นเอง ทําง่ายๆดังนี้
คุกเข่า โก้งโค้ง เอามือยันพื้น แขนเหยียดตรง ขาแยก ห่างกัน
หายใจเข้า โก่งหลังขึ้นเหมือนแมวที่กําลังขู่ศัตรู คางชิดอก หาย
ใจออก ค้างท่านับ หายใจตามปกติ
ค่อยๆลดหลังลง เคลื่อนหน้าขึ้นมาตรง หายใจออก
จากนั้นหายใจเข้าพร้อมกับแอ่นหลังลงไป เงยหน้าขึ้น หายใจออก
ค้างท่านับ หายใจตามปกติ จบด้วยการหายใจเข้า เคลื่อนหลัง
ขึ้นมาตรง หน้าตรง หายใจออก
และ เพื่อป้องกันไม่ให้อาการหวนกลับมาอีกในเดือนหน้า
ของอาการปวดประจําเดือน โดยพบว่าคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายCross Attack:

யேன்டா... கஸ்மாலம், ன்னாநினைச்சுக்கீனு கீரே நீயீ.. நம்க்கு தமிளே தகராராகீது இத்ல தாய்லாந்துபாஸே, நாய்லாந்துபாஸேன்னு வாய்லவந்துடப்பூது.. மவுனே இன்னொறுதபா நம்மஏரியா ஸைடு வந்தீனு வச்சுக்கேயேன் கீச்சுடுவேன் கீச்சு...


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...