வியாழன், செப்டம்பர் 19, 2013

Tie.அமெரிக்கர்கள் 95 % பேர் டை கட்டுகிறார்கள்,  இதில் 80 % பேருக்கு டை கட்டத்தெரிவதில்லை ஏதோ கழுத்தில் மாட்டிக்கொள்கிறார்கள் அவ்வளவுதான். ஆனால் ? இந்தியர்கள் 45 % பேர் டை கட்டுகிறார்கள் இதில் 35 % பேர் மிகச்சரியாக டை கட்டுகிறார்கள் இதிலும் மிகுதி 10 % பேர் கூடிய விரைவில் பழகிக்கொள்கிறார்கள் நான் பலநேரங்களில், பலபுகைப்படங்களில், பார்த்து ஆச்சர்யப்பட்டு இருக்கிறேன்,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...