செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 17, 2010

Purchasing FARHANA


Purchasing FARHANA


video

Video

பர்ஸனல் பர்சேஸிங் பர்ஹானா.திங்கள், ஆகஸ்ட் 16, 2010

वन्दे मातरम्


वन्दे मातरम्31 States, 1618 Languages, 6400 Castes, 6 Religion, 6 Ethnic groups, 29 Major festivals, 1 Country

be proud to be an Indian.Happy Independence to All My Indian’sٍ


video


Video


(Place: United Arab Emirates in Abu Dhabi,

Indian Navy Ship With Me.)


நம் இந்திய தேசியகொடி பட்டொளி வீசி பறக்குது பாரீர்....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...