திங்கள், ஜனவரி 10, 2011

துபாயில்...DEWA நிர்வாகிகள் கூட்டம்.

07.01.2011 துபாயில்.... செயல் வீரர்களும், செயல் ஆளர்களும், செயல் ஆக்கத்தைப்பற்றி ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனைக்கூட்டம்.

Dear Devakottai Friends Please Joint to DEWA

Video

நன்றி, ஒளிப்பதிவாளர் மதுரைத்தம்பி மீரான் அலி.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...