வியாழன், செப்டம்பர் 16, 2010

Devakottai Meeting in Dubai
கூடிவாழ்ந்தால்கோடி நன்மைஆனால் ?


கூடனும்.ஒன்று பட்டால் உண்டு


இன்னும் மேலான வாழ்வு


ஒற்றுமை நீங்கிடில்


தொடரும் இவ்வாழ்வே....

VideoVideo

தங்களின் வருகைக்கு நன்றி.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...