வியாழன், செப்டம்பர் 19, 2013

Tieஅமெரிக்கர்கள் 95 % பேர் டை கட்டுகிறார்கள்,  இதில் 80 % பேருக்கு டை கட்டத் தெரிவதில்லை ஏதோ கழுத்தில் மாட்டிக் கொள்கிறார்கள் அவ்வளவுதான்.

ஆனால் இந்தியர்கள் 45 % பேர் டை கட்டுகிறார்கள் இதில் 35 % பேர் மிகச்சரியாக டை கட்டுகிறார்கள் இதிலும் மிகுதி 10 % பேர் கூடிய விரைவில் பழகிக் கொள்கிறார்கள் 

நான் பல நேரங்களில் பல புகைப்படங்களில் பார்த்து ஆச்சர்யப்பட்டு இருக்கிறேன்.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...