ஞாயிறு, மே 27, 2012

ஞானி ஸ்ரீபூவு வகையறா.

  பதினாறும் பெற்று, பெறுவாழ்வும்

  எங்களுக்கு, ஒளியாய்...இருளில்...


 
இதம்பாடல், ஞானி ஸ்ரீபூவு வகையறாக்கள் நீண்ண்ண்ண்ண்ட இடைவெளிக்கு பின்னே ஓரிடத்தில் கூடிய காட்சி.


ஞானி ஸ்ரீபூவு வித்திட்ட துளிகள், INDIA மட்டுமின்றி அரபுநாடான U.A.E முதல், ஐரோப்பியநாடான GERMANY வரை பரவி கிடக்கின்றது.

You Want See Big size Just Click One Time Photo Inside

எனது நீண்டநாள்கனவை நனவாக்கிய தம்பிகள் கோவை ராஜா, கீழக்கரை விஜயகுமாருக்கு நன்றி.


PHOTOS & VIDEO எடுத்து அனுப்பிய, தம்பி சென்னை நாகராஜூக்கு நன்றி.  


VideoRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...