செவ்வாய், நவம்பர் 23, 2010

துபாயில்.....தேவகோட்டையர்கள்.


You Want See, Big Size Click Onetime Photo insideஉறவுக்கு
கை கொடுப்போம்உழைப்பே உயர்ஒளி


அதில்


உதவுவோம் ஒருதுளி.உழைக்கும் கரங்களாய் பிறந்தோம்

உதவும் கரங்களாய் வாழ்வோம்.

**************************************************VIDEO


PHOTO VIDEO

தங்களின் வருகைக்கு நன்றி.

தேவகோட்டையான்
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...